Vietnam #1 B2B Ecommerce Platform - Imported goods - Marketplace & Distribution Services
Tất cả chuyên mục

Bạc

Sidebar
Da Cá Tuyết Sấy Khô

Nguyên liệu thô được mang từ các nhà chế biến cá trong khu vực gần nhà máy của chúng tôi, nguyên liệu được vận chuyển trong các thùng nhựa kín và trong các xe tải kín và nhập trực tiếp vào chế biến Các nguyên liệu thô được rửa và...